Trinn 4: Meiningsfull og inkluderande kvardag

Vi opplever god livskvalitet når vi kan bidra med våre evner og ressursar i kvardagen, arbeidslivet, barnehagen, på skulen eller i aktivitetar.

Denne artikkelen er over 1 år gammal og kan innehalde utdatert informasjon.
Hånd som holdes opp under konsert - Klikk for stort bilete Marcos Luiz

Ålesund kommune​​:

 • støttar og rettleiar innbyggjarane slik at alle får ei reell moglegheit til å ha ein meiningsfull kvardag, vere i arbeid og delta i aktivitetar som passar deira føresetnadar ​og behov for tilrettelegging​.
 • avlastar/pårørande/omsorgspersonar med mål om å førebyggja eller utsette behov for meir inngripande hjelpetiltak​.
 • sikrar inkluderande og likeverdige tenester​.
 • sikrar rettane til innbyggjarane gjennom informasjon, målsettingar, godt samarbeid, felles kultur og nødvendig kompetanse.

Aktivitetstilbod​

 • Støttekontakt, individuelt og/eller i gruppe​
 • Tilrettelagte arbeids- og aktivitetstilbod for menneske med utviklingshemming/nedsett funksjonsevne​
 • Dagsentertilbod til ulike brukargrupper:​
  • Eldre heimebuande​
  • Heimebuande personar med demens​
  • Eldre personar med utviklingshemming/nedsett funksjonsevne ​
  • Personar med psykisk helse og rus (bla. Oasen, Skansen og Ut på garden)​
  • «13 pluss» – tilbod etter skuletid i form av aktivitet/avlastning for ungdom med nedsett funksjonsevne (ungdomsskule og vidaregåande skule)​​

Rådgivning NAV​

 • Karriereveiledning​
 • Ungdomsveiledar ved alle vidaregåande skular​
 • Kompasset​

Tilrettelagt opplæring ​

 • Spesialpedagogiske hjelp
 • Spesialpedagogiske tiltak i grunnskuleopplæringa ​
 • Tilrettelagt vidaregåande opplæring (Møre og Romsdal fylkeskommune)​
 • Vaksenopplæring/grunnskuleopplæring spesielt tilpassa for vaksne​

Tilrettelagt arbeid​

 • Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i ordinær bedrift og skjerma bedrift ​
 • HELT MED, varig tilrettelagt i ordinært arbeid for personer med utviklingshemming (VTAO) og HELT MED Ung (for ungdom i vidaregåande skule)​
 • IPS (individual placement and support) jobbstøtte​

Transportteneste ​

 • Transportordning til og frå arbeid/aktivitet, for personar med nedsett funksjonsevne ​
 • TT-kort (tilrettelagt transport) ​
 • Parkeringsbevis​

Digitale løysingar

 • Teknologiske hjelpemiddel som støttar læring og utvikling​
 • Velferdsteknologi (individuelt tilpassa)​
 • Digital logg/Individuell plan​