Trinn 11: Institusjon

Innbyggjarar med omfattande helse- og omsorgsbehov får heildøgns omsorg, når hjelpetiltak på lågare trinn ikkje lenger gjer dei i stand til å bu trygt i eigen heim.

Denne artikkelen er over 1 år gammal og kan innehalde utdatert informasjon.
Hender. Ein pleiar hjelp ein eldre person. - Klikk for stort bilete Shutterstock

Ålesund kommune fattar vedtak om tenester som​

 • ivaretek innbyggjarar med behov for omfattande pleie, medisinsk oppfølging og behandling.​​
 • sikrar oppfølging og tilsyn heile døgnet i permanent langtidsopphald​.
 • evaluerer helsetilstand og gir oppfølging på rett nivå/trinn​.

Ordinære langtidsplassar ​

 • Aspøy omsorgssenter
 • Skarbøvik sjukeheim
 • Hatlane omsorgssenter
 • Sanitetshjemmet
 • Spjelkavik omsorgssenter
 • Blindheim omsorgssenter
 • Skodje omsorgssenter
 • Ørskog omsorgssenter
 • Haram omsorgssenter
 • Eidet omsorgssenter
 • Sandøytunet​

Digitale løysingar​

 • Tryggleik- og varslingsanlegg
 • Velferdsteknologi tilpassa behova til tenestemottakar