Skolekretsar

Sjå oversikt over skolekretsar og opptaksområde for skolane.

Kort fortalt

  • Kommunen er delt inn i skolekretsar som bestemmer kva for ein skole barna tilhøyrer.  
  • Adressa i folkeregisteret bestemmer kva for ein skolekrets barna tilhøyrer. 

Som følgje av kommunesamanslåinga må det lagast nytt regelverk for skolekretsar og opptaksområde.

I delar av kommunen er det i dag fleire opptaksområde enn skolekretsar for barneskolane (som f.eks. Spjelkavik skolekrets med dei tre opptaksområda Spjelkavik barneskole, Lerstad skole og Åse skole).

I nokre få område er ikkje grensene for opptaksområder dei samme som skolekretsane (som f.eks. på Skothaugen, Flisneset og Åse).
I andre delar av kommunen er det fleire skolekretsar enn opptaksområde for barneskolane (som f.eks. Harøy skule).

Skolekretsar og opptaksområde

Skolekretsar og opptaksområde
Nummer i matrikkelen Skolekrets i matrikkelen Opptaksområde skole
2 Aspøy Aspøy skole
7 Blindheim Blindheim barneskole
5 Emblem Emblem skule
31 Finnøy Harøy skule
19 Fjørtoft Harøy skule
13 Grimstad Ellingsøy barne- og u. skole
34 Harøy Harøy skule
6 Hatlehol Flisnes skole
10 Hessa Hessa skole
35 Myklebust Harøy skule
9 Nørvasund Hatlane skole
3 Nørvøy vest Aspøy skole
4 Nørvøy øst Volsdalen skole
4 Nørvøy øst Larsgården skole
33 Ona / Husøy Harøy skule
32 Sandøy Harøy skule
1 Skarbøvik Hessa skole
17 Skodje Skodje barneskule
8 Spjelkavik Lerstad skole
8 Spjelkavik Spjelkavik barneskole
8 Spjelkavik Åse skole
18 Stette Stette Montessoriskule
11 Stokke Stokke/Vik skoler
16 Svorta Valle skule
12 Vik Stokke/Vik skoler
15 Ørskog Ørskog skule

Skolekretsar/opptaksområde barneskolar

Åpne kartet i eige nettlesarvindu

Dette kartet viser skolekretsar for barneskolane. Merk at:

  • For tidlegare Ålesund kommune viser kartet også opptaksområde
  • Fjørtoft skulekrets ligger innenfor opptaksområdet for Harøy skule.
  • De fem skolekretsene i gamle Sandøy kommune er knyttet til opptaksområdet for Harøy skule.
  • Helland skulekrets er knyttet til opptaksområdet for Brattvåg barneskule.
  • Vestrefjorden skulekrets er knyttet til opptaksområdet for Vatne barneskule.
  • I tre av skolekretsene er det Montessoriskoler. De er ikke knyttet til opptaksområde.

​Skolekretsar/opptaksområde ungdomsskole

Åpne kartet i eige nettlesarvindu

Velje annan skole  

Det er anledning til å søke om skolegang ved anna skole enn nærskolen. Unntaka er retta mot særtilfeller.

Ta direkte kontakt med nærskolen, og rektor ved skolen vil gi informasjon om vidare saksgang.