Søke og svare på plass i SFO

For å få plass på SFO i Ålesund kommune må du søke om plass. Du beheld plassen på SFO til og med 4. trinn. Om du vil slutte før det, må du seie opp plassen.

Innskriving til skole og all administrasjon av SFO-plass (søknad, endre oppholdskategori og kontaktinformasjon) skal gjøres i Foresattportalen

Innlogging via ID-porten (Min ID).

Ansvarleg for tenesta