Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Vår informasjonstelefon om korona 70 16 40 60 er betjent frå klokka 08.30 - 15.30 på kvardagar.

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

Siste nytt

Dette gjeld i hovudsak abonnement som til dømes barnehage, SFO og helse/omsorg.

Vassmålaren din skal avlesast  i slutten av januar 2020 når du mottek ein sms frå kommunen.

Frå 1. januar 2020 er det forbod mot fyring med fosil olje (parafin og fyringsolje).

Velkomen til den nye nettsida for nye Ålesund kommune.

Det siste innbyggarmagasinet er på veg ut i postkassene. No kan du lese om feiringa #Heiltmitt, framtidslaben, intervju med ordførar og varaordførar og representantar i det nye kommunestyret og mykje meir  - her på nett.

Ålesund kommunestyre har fatta målvedtak med 40 mot 36 stemmer 12. desember om blant anna at kommunen skal bruke nynorsk i utforminga av internett- og   intranettsidene, informasjonsmateriale og kunngjeringar, lokale forskrifter, reglement og retningslinjer.

Renovasjonsappen «Min Renovasjon» gir deg beskjed om hentedager rett på telefonen. I tillegg får du informasjon om åpningstider på gjenvinningsstasjonene og sorteringsguide.

Til toppen