Siste nytt

 Det er no 19 bekrefta tilfelle av koronavirus Covid 19 i Ålesund. Det er fortsatt smitte relatert til utanlandsreise, men siste dagane har vi også registrert nokre tilfelle med innanlands smitte utan sikker relasjon til utanlandsreise.

Vi gjer no betringar i kartløysingane våre. Dei kan derfor vere noko ustabil i perioden fredag 27.mars til onsdag 1. april.

Ålesund kommune tar sikte på å kunne ta i mot pasientar med koronasmitte frå neste måndag.  Det vil gjelde dei som er for sjuke til å vere heime, men for friske til å ligge på sjukehus.

Ålesund kommune har fått bekrefta ein ny smitta av koronavirus. Talet på antall smitta av koronavirus er no 18 personar. 

Kommunestyret klarte ikkje å einast om å overføre mynde frå kommunestyret til formannskapet. 24 av kommunestyret sine 77 representantar stemte mot forslaget om overføring av mynde. Det var Rødt sin representant Malene Strømmen Malakzadeh som fronta dei som stemte mot.

Ålesund kommune har starta opplæring i smittevern av personell som har meldt seg til teneste.

 Er du med i eit lag eller ein organisasjon som utfører helse - og sosialrettede oppgåver? No kan dere søke om støtte, og fristen er utsatt til 24. april.

Siste døgn er det stadfesta tre nye som er smitta av koronavirus i Ålesund kommune. Talet er då oppe i 17 personar.

 Ålesund kommunestyre har møte onsdag 25. mars. Det er ei sak som skal behandlast og den gjeld midlertidig overføring av mynde til formannskapet. Møtet blir gjennomført på Skype og sendt på web-tv frå kl. 14.00-18.00. 

I går mandag 23. mars vart det registrert ytterlegare ein bekrefta smitta av koronavirus Covid 19. Vedkomande er nærkontakt til tidlegare smitta. Karantenereglane er fulgt.  

Til toppen