Siste nytt

No skal Margot (89) få møte familien digitalt

-Vi får gjere så øvrigheita seier, og ikkje finne på noko tull  Då blir det berre verre. Orda kjem frå 89 år gamle Margot Nygård. Ho er ein av 56 bebuarar ved Skarbøvik sjukeheim som ikkje har fått ta imot besøk dei siste vekene. No gler ho seg til å møte familien på appen whereby.com.    

Landstraum, gebyr og sørsida i formannskapet.

Det er ei omfattande liste med fleire store saker som formanskapet skal behandle på sitt møte den 28. april.   

Ålesund får ekstra penger

Ålesund kommune får 44.9 millionar kroner i ekstra løyving frå staten i samband med utbrotet av koronavirus.  

Vis hundevett på turstiar og turvegar

Ålesund kommune har fått fleire meldingar frå bekymra turgåarar som opplev at hundeeigarar ikkje har god nok kontroll på hundane sine, og lar dei gå i lange band, slik at dei kan oppsøke framande.          

Tøffe økonomiske utfordringar for kommunen

Tøff kommuneøkonomi, oppretting av viltnemnd og søknad om å køyre ut øl frå utsal, var nokre av sakene som formanskapet hadde opp til behandling tysdag.    

Formannskapsmøte med viktige saker

  Fleire store saker skal handsamast når formannskapet har møte 14. april.

Det kviler eit enormt ansvar på heimesjukepleiarane

-Det er eit enormt stort ansvar, men vi gjer alt som er mogleg for å trygge dei eldre, og samstundes gi dei den omsorga dei treng, seier sjukepleiar og verksemdsleiar for heimetenesta  i Brattvåg, Ingrid Beate Mathisen.    

Slik er dei kommunale gebyra rekna ut

  Det er viktig å understreke at all aktivitet knytt til vatn, avløp feiing og avfallshandtering skal krevjast inn etter sjølvkostprinsippet. Derfor kan gebyra variere frå år til år. 

24 stemte mot maktoverføring

Kommunestyret klarte ikkje å einast om å overføre mynde frå kommunestyret til formannskapet. 24 av kommunestyret sine 77 representantar stemte mot forslaget om overføring av mynde. Det var Rødt sin representant Malene Strømmen Malakzadeh som fronta dei som stemte mot.

Opplæringen av tilsette i gang

Ålesund kommune har starta opplæring i smittevern av personell som har meldt seg til teneste.
Til toppen