Siste nytt

Berekraftig utvikling på Sunnmøre

Ålesund kommune er saman med eit 20-tals partnarar frå næringslivet, akademia og det offentlege med i nettverksprosjekt som ser på om det er mogleg å utvikle Digerneset Næringspark til ein smart bydel.    

Prosjektpengar til klimasatsing

Ålesund kommune og samarbeidspartnarar har fått fleire millionar frå Miljødirektoratet til forskjellige prosjekt innan klimaarbeid.  

Helge Veum er opnemnt i regjeringas personvernkommisjon

Stabssjef for innovasjon og teknologi i Ålesund kommune, Helge Veum blei 23. juni oppnemnt i utvalet som skal vurdere personvernets stilling i Noreg. Oppnemninga er personleg.    

-Veldig viktig å høyre erfaringar frå Ålesund

Det å møte medlemmane, dele og høyre erfaringar om korleis dei har hatt det under koronasituasjonen, er svært viktig for oss. Det har vore ein heilt ekstraordinær situasjon. Men det er også viktig å få høyre korleis ein normalsituasjon er. Det sa forbundsleiar Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund då ho gjesta Ålesund.      

Learningsociety.net – staden for FN-analysar

Har du lyst til å sjå kor berekraftig og smart Ålesundsregionen er, samanlikna med andre? Sjå resultata får FN-analysene for dei norske byane som er med i Bærekraftsnettverketr på nettsida learningsociety.net .  

Kommunestyret krev stans på Haramsøya

    Eit samrøystes kommunestyre i Ålesund vedtok fredag ettermiddag ein uttale om stans i utbygginga av vindmøller på Haramsøyfjellet.

Forslag til kommunevåpen i digitale kanalar

Kommunestyret vedtok i oktober 2019 å behalde Ålesund sitt kommunevåpen for den nye kommunen. I det same vedtaket stod det óg at det skulle arbeidast vidare med ein digital profil for kommunevåpenet i digitale kanalar. No har ELLE mELLE eit forslag til nettopp dette! 

Kommunane skal digitalisere Møre og Romsdal

 - Vi har mykje å hente på å samarbeide, seier stabssjef for teknologi og innovasjon  i Ålesund kommune, Helge Veum. Kommunane i Møre og Romsdal går no saman i ei felles digitaliseringssatsing for å betre tenestetilbodet. Deling av gode løysingar og samarbeid om kompetanseutvikling og tenesteinnovasjon, er nokre av hovudelementa i det nye prosjektet.    

Millionar til utvikling av digital tvilling

Norges forskningsråd gir fleire millionar kroner til prosjektet SMART PLAN. Prosjektet skal sjå på korleis vi kan bruke data på nye måtar gjennom visualisering og simulering.    

Løfte om eit løft!

Ålesund vil saman med 11 kommunar og tre fylkeskommunar vere pådrivar for berekraftig utvikling lokalt og globalt.    
Til toppen