Felles renseanlegg med Sula kommune

Felles renseanlegg med Sula kommune

Ålesund og Sula kommune samarbeider om nytt felles reinseanlegg for avløpsvatn med overføringsleidningar.  

Kvasneset - Klikk for stort bileteKvasneset og Kongshaugstranda

Felles reinseanlegg i fjellet, administrasjonsbygg og overføringsleidningar har samlenamnet "BLÅ - fjordar for framtida" 

Prosjektet «BLÅ – fjordar for framtida» skal gi Sula og Ålesund:

  • reinare fjordsystem
  • regional utvikling gjennom lovleg system for avløpsvatn
  • berekraftig løysing for framtida

Mange undersøkingar, utgreiingar og politiske vedtak  ligg til grunn for at kommunane no jobbar med ei felles løysing. 

Politikarane i Ålesund og Sula har vedteke forprosjekt og framlegg til reguleringsplan er klar i desember 2022. I forprosjekt og reguleringsplan er ei lang rekkje forhold og konsekvensar av anlegget grundig undersøkt slik at ein skal vere trygge på eit godt resultat.

Les meir om prosjektet på nettsida til «BLÅ – fjordar for framtida»

Til toppen