Felles renseanlegg med Sula kommune

Ålesund og Sula kommune samarbeider om nytt felles reinseanlegg for avløpsvatn med overføringsleidningar.  

Kvasneset - Klikk for stort bilete

Felles reinseanlegg i fjellet, administrasjonsbygg og overføringsleidningar har samlenamnet "BLÅ - fjordar for framtida" 

Prosjektet «BLÅ – fjordar for framtida» skal gi Sula og Ålesund:

  • reinare fjordsystem
  • regional utvikling gjennom lovleg system for avløpsvatn
  • berekraftig løysing for framtida.

I 2021 sa politikarane i Ålesund og Sula ja til forprosjekt og vidare samarbeid om detaljprosjekteringa. Våren 2023 vart reguleringsplanen vedteken. 

Hausten 2023 blir kontraktane lyst ut og byggestart er planlagt i januar 2024. 

Les meir om prosjektet på nettsida til «BLÅ – fjordar for framtida»