Åpen barnehage

Åpen barnehage i Ålesund sentrum er et tilbud for barn i alderen 0-6 år i følge med en voksen, der man kan leke, ha et måltid sammen og delta i ulike pedagogiske aktiviteter. 

Tre barn som leker - Klikk for stort bilete

Åpen barnehage holder til i Steinvågveien 60.
Åpningstiden er onsdag og torsdag kl 9 – 15. 

Hva er åpen barnehage? 

For innvandrerfamilier kan dette være en mulighet til å få ankerfeste i det norske samfunnet. Her kan de bli bedre kjent med norsk språk og kultur. Både barn og foreldre blir kjent med andre og kan knytte nye vennskap.  Foreldre kan dele erfaringer og få veiledning.

Barna i førskolealderen og foreldrene kan få allsidig språkutvikling i et trygt læringsmiljø. Barna blir kjent med og vant til å hensynta andre barn og voksne, og forberede seg på oppstart i ordinær barnehage.

Hvordan benytte tilbudet?

Tilbudet er gratis og for alle barn i alderen 0 - 6 år. 

  • Det er ingen påmelding. 
  • Du kan komme og gå når som helst innenfor åpningstiden, som er kl. 9 - 16. 
  • Ta med mat i matboks og klær til å være ute i for deg og barnet ditt. 

Hvordan er opplegget?

De som jobber på Åpen barnehage har kompetanse, erfaring, kunnskap, glede, humor og viljen for at du og barnet ditt har kvalitetstid sammen med oss.

Driften er basert på at dem som følger barna er en del av bemanningen og aktivt tar del i det daglige arbeidet.

Slik er dagen vår

 

Åpen barnehage - dagsrytme
Klokkeslett Aktivitet
9.00 - 9.30 Barnehagen åpner
9.30 - 9.45 Sangsamling
9.45 - 10.45 Lek og aktiviteter
10.45 - 11.00 Stellerutiner
11.00 - 11.45 Lunsj
11.45 - 13.45 Hvilestund (0-3 år)
12.00 - 13.30 Utelek (3-6 år)
13.45 Stellerutiner
14.00 - 14.45 Fruktmåltid
14.45 - 15.00 Barnehagen stenger

Kontakt oss

Virksomhetsleder: Haldis Gundersen 
Pedagogisk leder: Ana Cecilia Marin
E-post: openbarnehage@alesund.kommune.no
Adressen til denne sida: alesund.kommune.no/apenbarnehage

Besøksadresse: Steinvågveien 60 (se veibeskrivelse på Google maps)