Siste skoledag før sommerferien

Siste skoledag: fredag 20. juni. Skoleåret 2024/2025

Dato
20. juni 2025
Tid
Varar heile dagen
Stad
Alle skoler