Vinterdrift av veg

Vinterdrift av veg

Vinterdrift omfattar brøyting, snørydding og bortkøyring av snø, høvling av snø-/issole, samt strøing.

Vinterdrift går føre seg frå slutten av november til midten av mars.

Kven har ansvar for kva

Strøing og salting

Til toppen