Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Barnehagane, grunnskolane og vidaregåande skolar skal over på grønt nivå frå måndag 20. september. 

Koronatest | Vaksine | Smittetal | Alt om korona | Information about corona in other languages

Vedlikehald av kommunale vegar

Vedlikehald av kommunale vegar

Kommunen sørger for

  • kosting og reingjering
  • klipping langs vegnettet og i rabattar i sentrum
  • rydding av skog langs veg
  • vegmerking og skilting
  • brøyting og strøing om vinteren
  • asfaltering og reparasjonar
  • drift og vedlikehald av gatelys
  • tømming av slukar og rens av bekkeinntak og stikkrenner

 

Meld fra om feil

Bruk meldingstenesta for å melde frå om feil eller manglar ved brøyting, renovasjon, parkering, gatelys, forureining/forsøpling, vatn, avløp og kommunal veg. Du kan også følge med på saksbehandlinga av meldinga du sender inn. 

Meld om feil

Til toppen