Vedlikehald av kommunale vegar

Vedlikehald av kommunale vegar

Kommunen sørger for

  • kosting og reingjering
  • klipping langs vegnettet og i rabattar i sentrum
  • rydding av skog langs veg
  • vegmerking og skilting
  • brøyting og strøing om vinteren
  • asfaltering og reparasjonar
  • drift og vedlikehald av gatelys
  • tømming av slukar og rens av bekkeinntak og stikkrenner
Til toppen