Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Vi anbefaler samtidig til bruk av munnbind klarer du ikkje halde meteren og maks 10 i eigen heim. Vi har samla alt du treng å vite om koronasituasjonen i kommunen vår. På samlesida finn du oppdaterte smittetal, korleis du bestiller koronatest og påmelding til vaksinering.

Alt om korona | Information about corona in other languages

Vern av drikkevasskjelder

Vern av drikkevasskjelder

Restriksjonar er eit av mange tiltak for å hindre forureining av drikkevasskjeldene våre. Det er lov med på alminneleg ferdsel langs drikkevasskjeldene, men nokre aktivitetar er forbode for å verne vannforsyninga.

Aktivitetar som bading, fisking, bruk av båt, telting, camping og overnatting med hengekøye er nokre generelle restriksjonar. Du kan lese kva restriksjonar som gjeld for dei ulike drikkevasskjeldene lenger nede.

Kvifor vern av drikkevasskjeldene?

  • Vassbehandling legg til grunn for eit gitt kvalitetsnivå på råvatn.

  • Tekniske anlegg kan svikte.

  • Dei fleste vassbehandlingsanlegg er ikkje bygd for å fjerne kjemiske forureinar.

  • Behov for ein buffer mot nye ikkje kjente truslar og nye sjukdomsframkalla organismar (patogener).

  • Ein langsiktig negativ påverknad på kjelda vil føre til eit anna utgangspunkt for vassbehandling - ekstra tiltak og investeringar som gjer det dyrare.

Kjelde: Norsk Vann

Klikk for stort bileteKart over kommunens drikkevasskjelder 

Til toppen