Vassmålar

Med vassmålar betaler du berre for det faktiske bruket ditt av vass- og avløp. 

Les av vassmålaren

Når skal du lese av vassmålaren?

Vi sender ut påminning om avlesing av vassmålar kvart år. I år startar avlesinga den 23. november. Fristen for å lese av og melde inn vassmålarstanden er 31. desember 2023.

Du får ei påminning

Du kan få påminning på ein av desse måtane:

  1. Få ein SMS med informasjonen du treng for å kunne melde inn målarstanden.
  2. Få eit avlesingskort tilsendt i posten. 

Slik les du av

Du kan lese av vassmålaren på ein av desse måtane:

Registrer avlesinga på nett

Vassavlesing

 

Får du sms?

  1. Klikk på lenka i SMS (alesund.kommune.no/vassavlesing).
  2. Tips: Sjekk først at det er rett vassmålar før du registrerer.
  3. Les av målarstand på målaren, 5 siffer. Ikkje raude tal og tal etter komma. 
  4. Fyll ut felta for dato og målarstand.  
  5. Når du har lagt inn den informasjonen du skal og er klar for å klikke «Godkjenn» er det viktig å berre klikke ein gong. Etter kvart vil det kome opp at målarstanden din er registrert.

 

Får du avlesingskortet i posten? 

  1. Tips: Sjekk først at det er rett vassmålar før du registrerer.
  2. Les av målarstand på målaren, 5 siffer. Ikkje raude tal og tal etter komma. 
  3. Fyll ut felta for dato, målarstand, signer og send det tilbake til oss.  

Prisar

Sjekk betalingssatsane for vatn og avløp.

Kva kan eg spare på å installere vassmålar?

Vi har laga ein enkel modell der du kan rekne ut kva din husstand kan spare på å installere vassmålar. Vi gjer merksam på at summen er rettleiande, ikkje eksakt.

Kalkulatoren tar utgangspunkt i eit gjennomsnittsforbruk per person per år. Dette forbruket er sett til 60 m3/år som standard i kalkulatoren, men kan endrast ved å legge inn høgare eller lågare tal. 

Prøv vassmålarkalkulatoren (XLSX, 20 kB)

Slik skaffar du deg vassmålar

Du må kontakte rørleggar. Rørleggar monterer vassmålaren og melder den inn til kommunen.

Andre nyttige lenker

 

Ansvarleg for tenesta