Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Vår informasjonstelefon om korona 70 16 40 60 er betjent frå klokka 08.30 - 15.30 på kvardagar.

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

Vassmålar

Vassmålar

Om du har vassmålar, betaler du for vatnet som du brukar.

Avlesing av vassmålar

Avlesing av vassmålar skal skje ein gang i året (ved nyttår). For å få beregka korrekt årspris for vatn og/eller avløp, er det viktig at du les av vassmålarstanden og rapporterer den til oss.

Det sendast ut ein sms med påminning om avlesing i januar. Der er det ei lenke til ei nettside kor du kan registrere målerstanden.

Abonnentar som ikkje får sms vil få tilsendt eit avlesningskort i posten.

Tips: Sjekk først at det er riktig vannmåler før du registrerer.

Slik gjer du det

Registrer avlesinga her på nett.

  1. Les av målarstand på målaren, 5 siffer
  2. Fyll ut felta for dato, målarstand og signer kortet før du sender svarkortet i retur.

Du har sjølv ansvar for rett avlesing. Dette ansvaret gjeld også jamnleg kontroll med forbruk slik at eventuelle store utslag som følge av feilmåling, feilavlesing eller lekkasje, kan avklarast tidlegast mogleg.

Vasslekkasje

Vasslekkasje i huset blir registrert på telleverket som forbruk og må belastast huseigar. Ein kan enkelt undersøke om rørsystemet i huset lek. Det vesle tannhjulet under glaset på målaren skal stå stille når det ikkje skjer tapping. Les mer om vasslekkasje her.

Prisar

Sjekk betalingssatsane for vatn og avløp.

Manglande avlesing av målar for huset på tre år eller meir vil resultere i at vi må berekne prisen etter areal. Vassmålar for næringsbygg som ikkje er avlest på to år eller meir vil bli kontrollert – ett år for dei med stort forbruk. Ved kontroll av vassmålar vil det følge eit gebyr, dette blir fastsett av bystyret ved behandling av betalingsregulativ for vass- og avløpsgebyr.

Andre nyttige lenker

Til toppen