Vern av drikkevasskjelder og konsesjonar

Vi treng reint drikkevatn. Difor har vi mange tiltak for å hindre forureining av drikkevasskjeldene.

Det er lov med på alminneleg ferdsel langs drikkevasskjeldene, men nokre aktivitetar er forbode for å verne vannforsyninga.

Det er ikkje lov med bading, fisking, bruk av båt, telting, camping og overnatting med hengekøye og liknande ved noko av drikkevasskjeldene våre. I tillegg har kvar drikkevasskjelde eigne reglar. Dei finn du under her.

Kvifor må vi passe på drikkevasskjeldene?

  • Vassbehandlingsanlegga kan svikte. 

  • Vassbehandlingsanlegga er rigga for eit forventa nivå på kvaliteten på råvatnet. 

  • Dei fleste vassbehandlingsanlegg er ikkje bygd for å fjerne kjemisk forureining.

  • Det er behov for ein buffer mot nye ikkje kjente truslar og nye sjukdomsframkalla organismar (patogen).

  • Dersom vi over tid forureinar drikkevasskjelda, vil vi trenge meir vassbehandling med ekstra og dyrare tiltak enn i dag.  

Kjelde: Norsk Vann

 

Kart over kommunens drikkevasskjelder

 

 

 

Ansvarleg for tenesta