Vassverk

Ålesund kommune driftar i dag fire kommunale vassverk. Kommunen forsyner også enkelte andre nabokommunar med vatn.

Ålesund kommune har ansvar for å levere reint og trygt vatn til kommunen sine abonnentar i samsvar med drikkevassforskrifta

Ved vesentlege endringar i vassforsyninga og i vasskvalitet vil kommunen varsle dei abonnentane som det gjeld. Les meir om varsling.

Kvar kjem vatnet frå?

Sjå også

Ansvarleg for tenesta