Hagevatning

Vatnar du hagen med vasspreiar, kan du ta vatnet frå andre og i verste fall får ikkje brannvesenet nok vatn til å sløkke brann.

Ein vasspreiar med normalt trykk som står på i tre, fire timar bruker fem gongar så mykje vatn som det ein familie på fire bruker i snitt per døgn.  

Ålesund har som dei fleste andre kommunar ikkje leidningsnett med kapasitet til å takle at innbyggarane vatnar hagen med vasspreiiar. Høgt forbruk kan gjere at folk i enkelte område kan få lavt trykk og i verste fall miste vatnet. Dette kan få store konsekvensar for dersom brannvesenet ikkje får nok vatn til sløkkingsarbeid.   

Anbefalingar og restriksjonar om hagevatning

Nokre gongar må kommunen sende ut anbefalingar og restriksjonar for hagevatning.  Det kan gjelde heile eller delar av kommunen. Du får melding og tid og stad gjennom kommunen sine informasjonskanalar.  

Smarte vatnetips:

  • Unngå vasspreiar. Plenar er robuste og tåler tørke.
  • Ved eventuelt langvarig tørke kan plenen få ei skikkelig «rotbløyte» (tilsvarande 2-3cm med vatn).
  • Sjeldan vatning gir robust plen med djupt rotsystem. Dermed vil plenen bli betre rusta mot uttørking.
  • Blomster bør få vatn regelmessig.
  • Unngå å vatne midt på dagen. Er det solskin vil vatnet fordampe. Vatne heller på kvelden.
  • Dekk jorda. Grasklipp, bark eller liknande held på fuktigheita i jorda.
  • Ta vare på regnvatn og bruk det til å vatne blomstrar.
  • Unngå bilvask, vask av husfasade og liknande når det er lav vasskapasitet.
  • Ved brannutrykning i eige område; stopp hagevatninga, slik at det blir nok vatn til slokkearbeidet.

Om du følgjer desse råda bidreg du til god kapasitet og sikker vassforsyning.

Ansvarleg for tenesta