Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Vår informasjonstelefon om korona 70 16 40 60 er betjent frå klokka 08.30 - 15.30 alle dagar. 

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

 

Mindre tettbebyggelser

Mindre tettbebyggelser

Mindre tettbebyggelser

For mindre tettbebyggelser med utslipp > 50 pe (personekvivalenter) gjelder forurensningsforskriften kapittel 13.

 

Søknad om utslippstillatelse

Kommunen er forurensningsmyndighet og skal behandle søknader etter dette kapitlet.

Veiledning for søknad om utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser finner du her:

 

Søknadsskjema for utslipp av kommunalt avløpsvann 

Veileder til søknad

 

Ifølge Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg som trådte i kraft 1. juli 2012 skal alle nye vann- og avløpsanlegg > 50 pe (kapittel 13) enten være i kommunal eie eller organiseres som et andelslag eid av brukerne, dvs som et samvirkeforetak etter lov om samvirke av 29. juni 2007.

Avløpsanlegg og private ledninger er også søknadspliktige etter § 20-1 i Plan- og bygningsloven. Det må sendes egen søknad til virksomhet for Plan- og bygning. (Søknadspliktig med ansvarsrett)  

Til toppen