Installere tilbakestrøymingsvern

Alle som er knytt til ei offentleg vassleidning må ha tilbakestrøymingsvern for sikra seg mot å forureina vassleidningsnettet. 

Kva er tilbakestrøyming?

Det kan skje at forureina vatn eller andre væsker bli trykte tilbake frå ei kran eller eit tilkoplingspunkt i vassleidninga di og ut på det offentlege leidningsnettet. Dette kan forureine drikkevatnet til andre forbrukarar.

Dette skjer oftast når

  • trykket i vassleidningane forsvinn, slik at væske blir syge ut på nettet, f.eks ved leidningsbrot, eller at
  • du har utstyr som med høgare trykk enn trykket på vassleidninga, og vatn blir trykt eller pumpa ut på nettet, for eksempel ved bruk av høgtrykkspylar eller anna trykkaukeutstyr

Rett tilpassa tilbakestrøymingsvern

For å sikre deg mot tilbakestrøyming, må du installere korrekt tilbakestrøymingsvern (også kalla tilbakeslagsventil). Kva vern som bør installerast blir avgjort av kva væsker du har på rørsystemet ditt.  Væsker blir delte inn i ulike væskekategoriar ut i frå kva forureiningsgrad dei kan medføre ved tilbakestrøyming.

Innmelding av tilbakeslagsventilar skal gjerast i Entreprenørportalen under "Melding om utført vass- og avløpsarbeid".

Skjema

Kontrollskjema for tilbakestrøymingsvern

 

Ansvarleg for tenesta