Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Innmelding av røyrleggararbeid

Innmelding av røyrleggararbeid

Alt røyrleggararbeid skal utførast av godkjent foretak, eksempelvis røyrleggar eller entreprenør, som må søke/melde inn arbeidet og få det godkjent før oppstart.

Dersom leidningsanlegget kjem inn på naboeigedommar eller bygningar, må ein innhente løyve frå eigaren før arbeidet startar. Rett til å ha leidningar liggande på naboen sin grunn skal tinglysast hos Kartverket. Når arbeidet er avslutta skal ansvarleg føretak sende inn ferdigmelding.

Sanitærsøknadar, melding om vassmålarinstallasjon og innmelding av utført arbeid skal leverast digitalt på Entreprenørportalen for VA, autoriserte røyrleggarar og entreprenørar har tilgang til.

Til toppen