Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Vår informasjonstelefon om korona 70 16 40 60 er betjent frå klokka 08.30 - 15.30 alle dagar. 

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

 

Har du køyrt på eit dyr?

Har du køyrt på eit dyr?

Om du har køyrt på eit dyr eller finn eit skada dyr i vegbanen, må du melde frå.

Kva gjer du ved påkøyrsel av dyr?

  • Varsle politiet - 02800. Politivakta har liste over ettersøksjegerar. Om bilen har truffe dyret er det nesten uten unntak skada, sjølv om det har sprunge vidare.
  • Merk staden der påkøyrselen skjedde. Kommunen, mange bensinstasjonar og forsikringsselskap deler ut spesielle merkeband som er lurt å ha i bilen. Bruk evt. ein plastpose eller liknande. Dette er viktig for at ettersøksjegeren skal vite kvar sporinga skal starte.

Kva skjer etter ein påkøyrsel?

Å køyre på eit dyr er ikkje straffbart. Men å ikkje varsle om at det har skjedd, og ikkje å stoppe og sjekke tilstanden til dyret, er straffbart og kan medføre inndraging av førarkort!

Varsling til politiet er også eit vilkår for å kunne bruke bilforsikringa din. Skade etter kollisjon med vilt gir ikkje bonustap.

Meld frå om skada vilt

  • På dagtid (kl. 09-00-15.30): ta kontakt med Nordre Sunnmøre landbrukskontor tlf 70 16 59 00.
  • På kveldstid: Ring vakttelefonen for viltettersøk (tlf 40 91 39 78).

Ved funn av døde dyr i eller ved vegbane: ring Statens vegvesen tlf 815 44 040

Kva er "vilt"?

"Vilt" er alle ville dyr. Køyrer du på eit mindre dyr (hare, fugl etc) er det di plikt som bilførar å stoppe og sjå korleis det har gått. De fleste smådyr blir drept momentant, men du må sjekke at så er tilfelle og avlive i motsatt fall. Dette gjeld også for husdyr og kjæledyr.

Til toppen