Leige av torg, fortau og gater

Både bedrifter og privatpersonar kan søke om å leige kommunalt areal i Ålesund, men ein kan ikkje leige areal til private eller lukka arrangement, som private selskap eller feiringar.

Når må du søke om å leige uteområde?

Du må søke om å leige areal av kommunen om du på offentleg grunn skal ha:

 • uteservering
 • salsplass
 • standsplass
 • arrangement
 • konsertar/festivalar
 • demonstrasjon/markering
 • filminnspeling/fotografering
 • arrangere løp eller ritt
 • treningsgrupper

Kvar kan du leige torgplass i Ålesund sentrum?

Vi har tilgjengelege areal:

 • på Kiperviktorget
 • i Korsatunnelen
 • i Kongens gate og
 • på Apotekertorget

Kva kostar det å leige?

Sjå pris for leige av kommunal grunn og torg.

Kva må du legge ved søknaden?

Du må legge ved eit kart eller ei skisse der ønskt leigeareal er markert. Andre vedlegg til søknaden varierer avhengig av kor du skal leige, og kva du skal bruke arealet til.

Søk om å leige areal

Søknad skal sendast til postmottak@alesund.kommune.no

Meld frå om store arrangement eller bruk av eld

Ved store arrangement, som demonstrasjonar, festivalar og konsertar, må du varsle brannvesenet og politiet minst fire veker før arrangementet.


 

Ansvarleg for tenesta