Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Vi anbefaler samtidig til bruk av munnbind klarer du ikkje halde meteren og maks 10 i eigen heim. Vi har samla alt du treng å vite om koronasituasjonen i kommunen vår. På samlesida finn du oppdaterte smittetal, korleis du bestiller koronatest og påmelding til vaksinering.

Alt om korona | Information about corona in other languages

Leige av torg, fortau og gater

Leige av torg, fortau og gater

Både bedrifter og privatpersonar kan søke om å leige kommunalt areal i Ålesund, men ein kan ikkje leige areal til private eller lukka arrangement, som private selskap eller feiringar.

Når må du søke om å leige areal?

Du må søke om å leige areal av kommunen om du på offentleg grunn skal ha

 • uteservering
 • salsplass
 • standsplass
 • arrangement
 • konsertar/festivalar
 • demonstrasjon/markering
 • filminnspeling/fotografering
 • arrangere løp eller ritt

Kvar kan du leige torgplass i Ålesund sentrum?

Vi har tilgjengelege areal:

 • på Kiperviktorget
 • i Korsatunnelen
 • i Kongens gate

Kva kostar det å leige?

Pris for torgleige finn du i betalingsregulativet til Ålesund kommune:

Leige av kommunal grunn og torg (2021)
Kommunal grunn og torg Teneste Pris Pris inkl. MVA
Kiperviktorget og Korsatunnelen Dagleige av torgplass 138,- 172,50
Kiperviktorget og Korsatunnelen Straumuttak per dag 8,- 10,-
Kiperviktorget og Korsatunnelen Fast torgplass per månad 2572,- 3215,-
Kiperviktorget og Korsatunnelen Korsatunnelen - dagsarrangement 3894,- 4867,50
Kiperviktorget og Korsatunnelen Leige utover avtale om dagsarrangement - -
Gågata Dagleige ved paviljongen 134,00 167,50
Gågata Dagleige ved tusentrappene 134,00 167,50
Depositum ved juletresal: Må betalast inn på førehand og blir tilbakebetalt når arealet er ryddet og skadefritt. 1 000,00 1 000,00
Depositum for arrangement på friareale: Må betalast inn på førehand og blir tilbakebetalt når arealet er rydda og skadefritt. Ved større arrangement blir depositum avtala særskilt. 5 000,00 5 000,00

Pris for uteservering blir fastsett i forhold til attraktiviteten til serveringsarealet.
For større arrangement som legg beslag på veg eller gate kan bandlegging av gategrunn på kr. 5,- per kvm per dag bli nytta.

Kva må du legge ved søknaden?

Du må legge ved eit kart eller ei skisse der ønskt leigeareal er markert. Andre vedlegg til søknaden varierer avhengig av kor du skal leige, og kva du skal bruke arealet til.

Søk om å leige areal

Søknad skal sendast til postmottak@alesund.kommune.no

Meld frå om store arrangement eller bruk av eld

Ved store arrangement, som demonstrasjonar, festivalar og konsertar, må du varsle brannvesenet og politiet minst fire veker før arrangementet.


 

Til toppen