Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Vår informasjonstelefon om korona 70 16 40 60 er betjent frå klokka 08.30 - 15.30 alle dagar. 

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

 

Leige av torg, fortau og gater

Leige av torg, fortau og gater

Både bedrifter og privatpersonar kan søke om å leige kommunalt areal i Ålesund, men du kan ikkje leige areal til private eller lukka arrangement, som private selskap eller feiringar.

Når må du søke om å leige areal?

Du må søke om å leige areal av kommunen om du på offentleg grunn skal ha

 • uteservering
 • salsplass
 • standsplass
 • arrangement
 • konsertar/festivalar
 • demonstrasjon/markering
 • filminnspeling/fotografering
 • arrangere løp eller ritt

Kvar kan du leige torgplass i Ålesund sentrum?

Vi har tilgjengelege areal:

 • på Kiperviktorget
 • i Korsatunnelen
 • i Kongens gate

Kva kostar det å leige?

Pris for torgleige finn du i betalingsregulativet til Ålesund kommune:

Leige av kommunal grunn og torg Gyldig 01.012020 - 31.12.2020
Leige av kommunal grunn og torg
Kommunal grunn og torg MVA Pris Pris inkl. MVA
Kiperviktorget og Korsatunnelen:
Dagleie av torgplass 25% 134,00 167,50
Strømuttak per dag 25% 8,00 10,00
Fast torgplass per måned 25% 2 497,00 3 121,25
Korsatunnelen - dagsarrangement 25% 3 781,00 4 726,25
Leie utover avtale om dagsarrangement - - -
Gågata:
Dagleie ved paviljongen 25% 134,00 167,50
Dagleie ved tusentrappene 25% 134,00 167,50
Depositum ved juletresalg:
Depositumet betales inn på forhånd og tilbakebetales når arealet er ryddet og skadefritt. 0% 1 000,00 1 000,00
Depositum for arrangement på friareale:
Depositum betales inn på forhånd og tilbakebetales når brukt areale er ryddet og skadefritt. Ved større arrangement avtales depositum særskilt. 0% 5 000,00 5 000,00

Pris for uteservering blir fastsett i høve attraktiviteten til serveringsarealet.
For større arrangement som legg beslag på veg eller gate kan bandlegging av gategrunn på kr. 5,- per kvm per dag bli nytta.

Kva må du legge ved søknaden?

Du må legge ved eit kart eller ei skisse der ønskt leigeareal er markert. Andre vedlegg til søknaden varierer avhengig av kor du skal leige, og kva du skal bruke arealet til.

Søk om å leige areal

Søknad skal sendast til postmottak@alesund.kommune.no

Meld frå om store arrangement eller bruk av eld

Ved store arrangement, som demonstrasjonar, festivalar og konsertar, må du varsle brannvesenet og politiet minst fire veker før arrangementet.


 

Til toppen