Gatelys

Gatelys

Kommunen er ansvarleg for gatelys langs kommunal veg. Ofte er det det lokale nettselskapet som står for utførelsen av sjølve arbeidet med å skifte pærer og gjere anna vedlikehald på gatelysnettet.  

Gjeldande praksis frå kommunane Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund blir vidareført i ein overgangsfase etter 1. januar 2020. 

Nokre strekningar langs fylkesveg og riksveg blir drifta med refusjon frå fylkeskommunen og Statens vegvesen. 

Mørke gatelys? 

Eigendefinert Publisert

Miljø og samferdsel

Til toppen