Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Strøing og salting

Virksomhet veg, anlegg og park har ansvar for strøing og eventuell salting på kommunale gater, veger, gang- og sykkelveger og trapper.

Beredskapsperioden er fra slutten av november til midten av mars.

Meld fra

 Ved henvendelser, vennligst husk:

  • Formulér en konkret beskjed om hva og hvor henvendelsen gjelder
  • Ha tålmodighet! Ålesund kommune skal brøyte en distanse på 360 km, tilsvarende strekningen Ålesund - Bergen. Dette er fordelt på 23 roder, som det tar en full arbeidsdag å kjøre gjennom. De jobber også natt når det er nødvendig.
  • Vis respekt for brøyterne, Servicetorget og fagpersonalet vårt. Det er forståelig om du vil formidle frustrasjon, men ta hensyn til at de er mennesker som forsøker å gjøre arbeidet sitt på best mulig vis.
  • Husk på at vi brøyter og strør av en grunn - det handler om vår felles sikkerhet når vi ferdes på vegene.

Vegvesen og kommune – et delt ansvar

Innenfor Ålesund kommune har vi både riksveger, fylkesveger, kommunale veger og private veger. De fleste riks- og fylkesveger har Statens vegvesen ansvar for å brøyte og strø, men Ålesund kommune har avtale om å drifte noen strekninger.

Ett spesielt tilfelle er vel verdt å nevne. I et samarbeid med Vegvesenet kostes nå Brusdalsvegen med en spesialmaskin som i utgangspunktet brukes på flyplasser. Dette gjøres spesifikt av hensyn til drikkevannskilden som ligger her, og at vi skal unngå å få for mye salt i denne kilden om vinteren.

Du kan lese mer om brøyting av kommunale og private veger her.

Statens vegvesen følger en landsdekkende standard for vinterdrift. Standarden gjelder både for brøyting, snø- og isrydding, strøing og salting. Oppfordringen fra dem er å alltid kjøre etter faktiske forhold på vegene.

Her finner du mer nyttig informasjon om vinterstandardene som vegvesenet bruker.

Hvorfor salter vi?

I Ålesund salter vi alle veger hvor det går kollektivtrafikk, de viktigste gang- og sykkelvegene, de bratteste bakkene samt de største industrivegene. Det blir også gjort individuelle vurderinger av andre veger, skulle behovet oppstå.

Vi salter kun når det enten er veldig glatt på vegene, eller fordi vi forventer at det kommer til å bli glatt i løpet av kort tid. Det blir gjort en faglig vurdering basert på nåværende vær- og føreforhold, og prognoser for de kommende dagene.

Ved salting brøytes det samtidig. Da fjerner saltet den siste hinnen av is og sørpe slik at veien blir bar. Det forhindrer også at det etablerer seg en såle av is når det kommer mer snø.

Ser du at vi kjører forbi og salter på en allerede bar veg, så er det høyst sannsynlig fordi det er meldt kaldt vær som kan gjøre vegene glatte i løpet av natta. Derfor salter vi preventivt, for å redusere faren for at du våkner til en glatt veg.

Saltet bidrar til å opprettholde bare veger når vi har kuldegrader, og en bar veg gir normalt sikrere kjøreforhold og bedre framkommelighet enn en veg med snø- eller isdekke, ifølge Statens vegvesen.


Strøing og kommunal eiendom

Det er forskjell på strøing opp langs gater,  gangveger og fortau og inn mot offentlige bygninger og den samme tjenesten utført på gangveier, stier, stikkveier og f.eks. parkeringsanlegg inne på selve de kommunale eiendommene.

Kommunale eiendommer går gjennom Ålesund kommunale Eiendom KF og det som da er avtalt om både brøyting og strøing opp mot den aktuelle barnehage, omsorgssenter og skole. Les mer om dette på siden om brøyting av kommunal veg.

Ditt ansvar på glatta

  • Gjør din plikt som huseier: Strø fortau og hindre at snøen raser fra taket ned på fortauet. Les mer i Politivedtektene § 16 og 17. Har du anledning, måk fortauet også.
  • Hjelp gjerne en nabo eller andre du kjenner som er dårlig til beins med strøing og måking.
  • Bruk en av de 89 strøkassene vi har satt ut ved trapper, boligfelt eller bratte bakker.
  • Meld fra på "Meld om feil" om glatte veier i Ålesund. Der kan du også melde fra hvis det mangler sand i kassene for strøsand. Meldingene går direkte til mannskapet vårt ute.

Hvor finnes det kasser med strøsand?

Ålesund kommune har plassert ut 89 kasser med strøsand. De står ved

  • de viktigste bratte bakken
  • ved kommunale trapper

Vi fyller på sand med jevne mellomrom, men om du finner en tom strøsandkasse, setter vi pris på at du melder fra til oss. Legg inn en melding på "Meld om feil", meldingen går da direkte til mannskapet ute.

 

Se også

Brøyting kommunal veg | Brøyteavtaler med kommunen og privat veg | Brøyting Statens vegvesen  | Varsle om feil

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119