Parkering i Ålesund sentrum

Skrevet .

I Ålesund sentrum er det avgiftsparkering. Noen steder er det gratis parkering på lørdager mellom 0800 - 1600.

Parkeringsplasser

Det er følgende parkeringshus i sentrum:

Gateparkering er merket med skilt. Skiltingen på stedet regulerer avgiftsparkeringen med tidsrom, hvem som lovlig kan parkere på stedet, hva det koster og hvor lenge du kan stå parkert.

Se parkeringsvedtekter

Boligsoneparkering

Det er soneparkering i boligområdene i sentrum. Parkeringskort tildeles beboere og næringsdrivende innenfor soneområdet.

Bobilparkering

I sentrum er det bobilparkering på Hjelsetgården i Sorenskriver Bullsgate.

Betaling

Blant betalingsløsningene er appen EasyPark, som kan lastes ned fra App-butikkene til de ulike plattformene. Med denne kan du starte, stoppe og forlenge parkeringen rett fra mobilen - du betaler kun for eksakt parkeringstid. Se også www.easypark.no

Mer informasjon

For mer informasjon om parkering, se nettsiden til Ålesund parkering.