Luftkvalitet

Kommunene er forurensningsmyndighet for lokal luftkvalitet. Lufta i Ålesund sentrum overvåkes av to målestasjoner, en ved Sjøgata og en på Grimmerhaugen. 

Luftkvaliteten i Ålesund nå

www.luftkvalitet.info vises luftkvaliteten rundt målestasjonene i Ålesund. Målingene skjer uten stans hele døgnet og informasjonen oppdateres automatisk hver time.

Undersøkelser av luftkvaliteten i Ålesund

Det er utarbeidet rapporter med informasjon om regelverket for registrering av luftkvalitet i norske byer, helseaspekter, grenseverdier for utarbeidelse og gjennomføring av tiltakene, registreringene og analyse av luftkvalitet, registrering og analyse av trafikken i kommunen samt analyse av lokal klima og værforhold og deres virking på luftkvalitet, vurderte, planlagte og gjennomførte tiltak osv. Her er rapportene for Ålesund:

pdfRapport 1- Luftkvalitet i Ålesund 2005 -2009

pdfRapport 2 -Luftkvalitet i Ålesund 2010 - 2015

pdfRapport 3 - Luftkvalitet i Ålesund 2016

pdfTiltaksutredning mot svevestøv

Sjekk luftkvaliteten i Ålesund:

Se også