Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Gangveg og fortau

Gangvei, særskilt anlagt bane for gående i veitrafikken, enten langs en kjørevei eller i kort avstand fra denne

Fortau, de deler på en eller begge sider av en gate eller vei som i første rekke er forbeholdt gående trafikanter, skilt fra kjørebanen med kantstein. Gående plikter å bruke fortauet. Sykling på fortau er tillatt når trafikken av gående er liten. Den må ikke føre til fare for gående, som heller ikke må hindres eller forstyrres. 

Sentrale tjenester

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119