Brøyting avtale privat veg

Skrevet .

Brøyting av private veger er en tjeneste til personer, firma, velforeninger, veglag, institusjoner og lignende.

Søknadsfrist for å søke om brøyteavtale for kommende vinter er 15. september. De som hadde avtale om brøyting under fjorårets sesong får automatisk tilsendt fornyingsskjema.

Strøing og salting inngår ikke i tjenesten, og kommunen kan ikke påta seg slike oppdrag for private.

Søknad

Søknadsfrist for den aktuelle brøytesesongenen er i midten av september.

Digitalt skjema for brøyting av privat veg.

Innsendte søknader vil bli vurderte etter søknadsfristen.
Det blir foretatt befaring på alle veger før de får søknaden innvilget eller avslått.

Pris

Brøyting utføres mot vederlag etter gjeldende betalingsregulativ. Alle eiendommer langs vegen skal medregnes. Borettslag, skoler, kommunale plasser, P-plasser o.l. betaler etter avtale.

Se prisen for brøyting privat veg Ålesund kommune.


Klage

Klager som gjelder behandling av søknad skal rettes til Virksomhet for veg, anlegg og park. Det er ikke anledning til å klage etter forvaltningsloven.

Se også

Brøyting kommunal veg