Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Vinterdrift av veg

Vinterdrift omfatter brøyting, snørydding og bortkjøring av snø, høvling av snø-/issåle, samt strøing.

Vinterdrift foregår i perioden slutten av november til midten av mars.

Brøyting avtale privat veg

Brøyting av private veger er en tjeneste til personer, firma, velforeninger, veglag, institusjoner og lignende.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119