Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Brøyting og Statens vegvesen

Statens vegvesen har ansvar for brøyting og annen vinterdrifting av riks- og fylkesveger. Selve jobben med brøyting og strøing blir gjort av private entreprenører. Vegene skal være framkommelige for biler som er normalt utstyrt for vinterføre. De mest trafikkerte vegene prioriteres.

Skriv ut

Brøyting kommunal veg

Virksomhet for veg, anlegg og park i Ålesund kommune drifter og vedlikeholder de kommunale veiene, men også noen riksveger og fylkesveger.

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119