Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Tenk trafikksikkerhet - beskjær vegetasjon

Unngå ulykker i din gate eller veg - klipp hekker og busker ved din eiendom, slik at bilistene ikke overser syklister eller gående.

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelvei, eller ligger eiendommen din inntil et vegkryss? Da er det ditt ansvar å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss (jf. vegloven § 31 og § 43).

Hekk, busker og trær må ikke skjule vegmerking, trafikkskilt, gatenavnskilt eller belysning. Alle skal kunne se et barn på trehjulssykkel fra alle retninger, og kunne stoppe på en tredjedel av avstanden mellom kjøretøyet og barnet.

pdfSe veileder fra Statens vegvesen om klipp av hekker og busker ved din eiendom.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119