Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Vannmåler

I Ålesund kommune kan private abonnenter faktureres gjennom målt forbruk (vannmåler), eller stipulert forbruk, der boligens areal benyttes som grunnlag.

Regler

Alt du trenger å vite om vannmåler bruk, installasjon m.v. er samlet i Norm for vannmålere i Ålesund kommune

Du  må også kjenne til sanitærreglementet til Ålesund kommune. Der står det også litt om vannmåler blant annet i kapittel 3.5.

Installasjon

Til bruk for godkjent foretak/rørlegger: Melding om vannmålerinstallasjon og tilbakestrømningsbeskyttelse

Vannmåleravlesning

Vannmåleravlesning skjer en gang i året (ved nyttår). I forbindelse med overgangen til nye Ålesund kommune, vil hovedavlesningen for 2019 være i januar 2020.

Det blir sendt ut sms som påminnelse om avlesning i begynnelsen av desember.I noen tilfelle der vi ikke har oppgitt mobiltelefonnummer vil meldingen gå ut som brev (vannmålerkort) der også brukerID og passord for avlesning på internett er med.

For å få beregnet korrekt årsgebyr for vann og/eller avløp, er det viktig at du leser av vannmålerstanden og rapporterer den til oss.

Registrere på internett:
1 - www.alesund.kommune.no/vannavlesning
2 - Følg veiledning

Registrere målerstand på svarkortet:
1 - Les av målerstand på måleren, 5 siffer
2 - Fyll ut feltene for dato, målerstand og signer kortet før du sender svarkortet i retur.

Abonnenten har ansvar for rett avlesning. Dette ansvaret gjelder også jevnlig kontroll med forbruk slik at eventuelle store utslag som følge av feilmåling, feilavlesning eller lekkasje, kan avklares tidligst mulig. Vannlekkasje i huset blir registrert på telleverket som forbruk og må belastes abonnenten. Det er imidlertid lett å undersøke m rørsystemet i huset er lekk. Det lille  tannhjulet under glasset på måleren skal stå stille når det ikke foregår tapping. 

Manglende avlesning av måler for boligeiendom på tre år eller mer vil resultere i at kommunen beregner gebyrene etter areal.  Vannmåler for næringsbygg som ikke er avlest på to år eller mer vil bli kontrollert – ett år for de med stort forbruk.  Ved kontroll av vannmåler påløper et gebyr, dette blir fastsatt av bystyret ved behandling av betalingsregulativ for vann- og avløpsgebyr.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119