Vannkvalitet

Skrevet .

Råvanns- og drikkevannskvaliteten i Ålesund kartlegges kontinuerlig gjennom blant annet ukentlige analyser og utvidet prøve på 10 forskjellige prøvesteder.

vannkvalitet-testing kart

Prøvestedene vises som blå firkanter i kartet ovenfor.

Se prøver av vannkvaliteten

Se resultatene fra vannprøvene i kartet

Dette gjøres ved å åpne kartet og klikk på de aktuelle prøvestedene, som vises som blå firkanter i kartet.

Analyseresultatene legges inn fortløpende og tabellene inneholder vannkvalitetsdata for de siste 12 måneder for hvert prøvested.

Veiledning:

Drikkevannskvaliteteten

Drikkevannskvaliteten er god og holder seg hele tiden innenfor grenseverdiene i drikkevannsforskriften, med svært få unntak. Sjekk grenseverdiene for vannkvalitetsparametrene her.

Se også

Vannforsyning i Ålesund