Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Vannkilde

Ålesund vannverk forsyner ca. 50.000 innbyggere i kommunene Ålesund og Sula, i tillegg til å stille reservevannkilde for Giske kommune.

Brusdalsvatnet er hovedvannkilden. Langevatnet kan unntaksvis brukes som suppleringskilde, i tillegg til at det kan kobles inn som reservevannkilde sammen med Røssevoldvatnet.

Vannet fra Brusdalsvatnet pumpes opp i vannbehandlingsanlegget. 

 

Nedslagsfeltet til Brusdalsvatnet er ca. 30 km2 (inkludert Langevatnets nedslagsfelt) og selve vatnet er 7,5 km2. Inntaket ligger på stort, under det såkalte sprangskiktet, noe som garanterer stabil og god råvannskvalitet.

Konsesjonen for Brusdalsvatnet tillater et uttak på 55.000 m3 pr. døgn.

Store høydebassenger er plassert i bysentrum og i Spjelkjavika, noe som gir høy sikkerhet og regularitet ved brudd påå ledningsnettet.

Brusdalsskjønnet

Etter tillatelse fra Norges Vassdrags- og energiverk fikk Ålesund kommune ekspropriere det som trengtes av grunn, vann og rettigheter som var nødvendige for å etablere vannverk med Brusdalsvatnet som råvannskilde i 1971. Skjønnsdokumentet (pdf) finner du her (underskjønn).

For 183 av skjønnets 391 takstnumre ble det fremmet overskjønn. Dette ble avsagt 14. november 1972 - se skjønnsdokumentet (pdf) her (overskjønn). Brusdalsskjønnet inneholder bl.a. servitutter som begrenser anledning til utvidelse av hytter, samt en del begrensninger på aktiviteter i nedslagsfeltet til Brusdalsvatnet.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119