Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Telefonvarsling om vann og avløp

Vi bruker telefonvarsling når det skal utføres vedlikehold som kan føre til uventet vannstans, og ved anbefalt koking av vann. Du kan selv kontrollere hvilke adresser du ønsker varslinger om.

Slik fungerer telefonvarslingen

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.

Sjekk om du får varsel

Du kan selv registrere  adresse og telefonnummer og sjekke om du ligger inne for å bli varslet på Servicevarsling.no som er en innbyggerportal for vannavstengninger, strømstans, feiing, brøyting med mer.

Når du går inn på Servicevarsling.no får du flere valg: Du kan se om du er varslet og du kan sjekke din oppføring.

Når du sjekker din oppføring blir du bedt om å oppgi telefonnummer og logge på. Et pin-nummer blir sendt til din telefon. Det er lurt å ha matrikkelnummer for den eiendommen du ønsker å blir varslet for, tilgjengelig.

Jobbtelefon eller hemmelig nummer?

Dersom du har mobiltelefon gjennom jobben knyttet til arbeidsstedets adresse, eller telefon som er reservert mot visning i telefonnummeropplysningstjenester (hemmelig nummer), får du i utgangspunktet ikke meldinger som kommunen sender ut som SMS eller talemelding. Derfor anbefaler vi at du sjekker om din telefon er registrert, og legger inn informasjon selv slik at du får varsel slik du ønsker. Telefonnummer som registreres i databasen blir holdt hemmelig for alle andre.

Hvordan finner kommunen mitt telefonnummer?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra GAB-registeret. Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar dermed heller ikke varsel.

Varsles også bedrifter?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling inneholder også adresser og telefonnummer til bedrifter. Det kan være vanskelig å nå de rette personene og bedriften, derfor anbefales bedrifter å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles. Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon. Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte, er vi avhengige av at riktig kontaktperson blir registrert. 

Merk at varsel til fasttelefoner skjer via automatisert telefonoppringing. Telefonnummer med automatisk svarttjeneste eller tastevalg for viderekobling er derfor lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling.

Sårbare abonnenter 

Ålesund kommune tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter (abonnenter med spesielle behov for varsling ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde). Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet. 

Tjenesten tilbys til spesielt sårbare abonnenter som:

  • Alders og sykehjem
  • Frisører
  • Hoteller
  • Leger/medisinsk
  • Næringsmiddelindustri
  • Renserier/vaskerier
  • Restauranter/spisesteder
  • Skole/barnehage
  • Sykehus
  • Tannleger/tannhelse

Dersom du hører hjemme i en av disse gruppene, eller mener du er spesielt sårbar av andre grunner, kan du sette adressen din som sårbar abonnent i varslingssystemet.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119