Sanitærabonnement vann

Skrevet .

Brusdalsvannet er hovedvannkilden for Ålesund vannverk. De fleste innbyggerne i kommunen får drikkevannet sitt fra det kommunale vannverket. Før en eiendom kan tilknyttes kommunalt vannledningsnett må det via rørlegger eller entreprenør søkes om sanitærabonnement for vann. Husholdningsabonnentene kan velge om de vil betale vannavgift etter boareal eller målt forbruk.

Sanitærabonnementet dekker produksjon, transport og distribusjon av godkjent drikkevann. Ålesund vannverk drives etter selvkostprinsippet. Betalingssatser vedtas av bystyret, vannavgiften faktureres som en del av kommunale avgifter 2 ganger årlig.

Det er vedtatt Sanitærreglement for Ålesund kommune. Reglementet er i prinsippet kommunens leveringsbetingelser, og blir derfor selve grunnlaget for avtaleforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent. Reglementet omhandler kommunens og abonnentens plikter i avtaleforholdet.

Eiendommer som ikke har kommunalt sanitærabonnement for vann har private brønner eller er tilknyttet privat vannverk. Ellingsøya har privat vannverk.