Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Vannlekkasje

Ålesund kommune har ansvaret for drift og vedlikehold av de kommunale vannledningene. Vannlekkasje koster penger og Ålesund kommune leter kontinuelig etter lekkasjer på kommunalt ledningsnett. Meld fra om du oppdager lekkasje.

Et vannrør som går inn til kun en eiendom, eies av huseier som alene har ansvar for drift og vedlikehold av røret. Dette kalles en privat stikkledning. Hvis et vannrør går til flere eiendommer, kalles det en privat fellesledning. Da har hver eier ansvar for drift og vedlikehold av den delen av røret som huseier benytter seg av. Avtale mellom huseiere om ansvarsfordeling bør være tinglyst hos Kartverket.

Vannlekkasje på utvendig ledning kan føre til skade på bygning og uteareal. Oppstår lekkasje slik at vann renner på bakken må du kontakte rørlegger-/entreprenørfirma for reparasjon omgående. Utvendige ledninger kan også ha lekkasje uten at vannet kommer opp på bakken. Du merker lekkasje ved at trykket reduseres, spesielt hvis flere kraner åpnes samtidig, eller at det suser i vannrør. Kontakt rørlegger-/entreprenørfirma for reparasjon omgående.

Når private lekkasjer oppdages sendes det ut pålegg til huseierne om at vannlekkasjen må utbedres snarest.

Lekkasje i bolig forekommer oftest i toalett eller vask som drypper. Dette vannet passerer vannmåler (der det er montert måler) og vil medføre økte vann- og avløpsgebyr. Kontakt et rørleggerfirma for å utbedre lekkasje.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119