Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Telefonvarsling om vann og avløp

Vi bruker telefonvarsling når det skal utføres vedlikehold som kan føre til uventet vannstans, og ved anbefalt koking av vann. Du kan selv kontrollere hvilke adresser du ønsker varslinger om.

Vannkvalitet

Råvanns- og drikkevannskvaliteten i Ålesund kartlegges kontinuerlig gjennom blant annet ukentlige analyser og utvidet prøve på 10 forskjellige prøvesteder.

Vannlekkasje

Ålesund kommune har ansvaret for drift og vedlikehold av de kommunale vannledningene. Vannlekkasje koster penger og Ålesund kommune leter kontinuelig etter lekkasjer på kommunalt ledningsnett. Meld fra om du oppdager lekkasje.

Vannkilde

Ålesund vannverk forsyner ca. 50.000 innbyggere i kommunene Ålesund og Sula, i tillegg til å stille reservevannkilde for Giske kommune.

Sanitærabonnement vann

Brusdalsvannet er hovedvannkilden for Ålesund vannverk. De fleste innbyggerne i kommunen får drikkevannet sitt fra det kommunale vannverket. Før en eiendom kan tilknyttes kommunalt vannledningsnett må det via rørlegger eller entreprenør søkes om sanitærabonnement for vann. Husholdningsabonnentene kan velge om de vil betale vannavgift etter boareal eller målt forbruk.

Vannmåler

I Ålesund kommune kan private abonnenter faktureres gjennom målt forbruk (vannmåler), eller stipulert forbruk, der boligens areal benyttes som grunnlag.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119