Gravearbeid på Aspøya

Skrevet .

Ålesund kommune starter mandag 3. juni 2019 arbeidet med å utbedre en del kummer på østre del av Aspøya. Dette vil medføre en del gravearbeid og vi ber derfor folk om å være oppmerksom på skilting og ferdsel i området så lenge dette pågår. Arbeidet vil pågå frem til august/september 2019.

Emneord: Graving