Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Dersom side er tom er det for tiden ingen meldinger om vannbrudd eller andre avvik fra normal drift.

Midlertidig parkering Harhauggata fra 8. august

På grunn av arbeid med renovering av vann- og avløpsnett i Harhauggata - ber vi om at det ikke parkeres langs denne gaten under anleggsperioden. 

Midlertidig parkeringsplass overfor Skarbøvik barnehage blir skiltet fra og med i dag. Beklager ulempen dette medfører.

Gravearbeid på Aspøya

Ålesund kommune starter mandag 3. juni 2019 arbeidet med å utbedre en del kummer på østre del av Aspøya. Dette vil medføre en del gravearbeid og vi ber derfor folk om å være oppmerksom på skilting og ferdsel i området så lenge dette pågår. Arbeidet vil pågå frem til august/september 2019.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119