Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Dersom side er tom er det for tiden ingen meldinger om vannbrudd eller andre avvik fra normal drift.

Vannavstenging Storhaugen tirsdag 18. juni

På grunn av arbeid på kommunal ledning i Storhaugen (indre bydel) - vil vannet bli stengt av tirsdag 18. juni 2019 mellom klokken 08:30 og 10:30. Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. 

Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldtvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
Har du ikke fått beskjed? - sjekk din oppføring for telefonvarsling.

Gravearbeid på Aspøya

Ålesund kommune starter mandag 3. juni 2019 arbeidet med å utbedre en del kummer på østre del av Aspøya. Dette vil medføre en del gravearbeid og vi ber derfor folk om å være oppmerksom på skilting og ferdsel i området så lenge dette pågår. Arbeidet vil pågå frem til august/september 2019.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119