Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Dersom side er tom er det for tiden ingen meldinger om vannbrudd eller andre avvik fra normal drift.

Vannavstenging Larsgårdsringen mandag 17. desember

På grunn av arbeid på kommunal vannledning i Larsgårdsringen vil vannet bli stengt av mandag 17. desember 2018 mellom klokken 08:30 og 15:00. 

Vannet vil bli satt på uten varsel så snart arbeidet er utført. Etter arbeid kan vannet være misfarget og vi anbefaler at det tappes kaldvann så nært inntaket som mulig til det blir rent. Tapp opp forbruksvann hvis nødvendig.
 
Har du ikke fått beskjed? - sjekk din oppføring for telefonvarsling.

Skriv ut

Oppstart av anleggsarbeid Lerstadvegen 140-166

Ålesund kommune varsler om oppstart av anleggsarbeid på Lerstadvegen 140-166.
Arbeidet vil starte i uke 38. Noen huseiere vil miste adkomstveg i denne perioden.
Entreprenør vil varsle når dette skjer, og hvor dere kan midlertidig parkere.

Har du ikke fått beskjed? - sjekk din oppføring for telefonvarsling.

Skriv ut

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119