Havn

Skrevet .

Havnetilbudet i Ålesund driftes og forvaltes av Ålesund havnevesen.