Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Påslipp - tillatelse og fett-og oljeutskillere

Kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriftens kapittel 15 og 15A-4:

Kapittel 15 gjelder for utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra

  1. bensinstasjoner,
  2. vaskehaller for kjøretøy,
  3. motorverksteder,
  4. bussterminaler,
  5. verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og
  6. anlegg for understellsbehandling

som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

15 A om påslipp er utformet for at kommunen skal ha mulighet til å beskytte ledningsnett og renseanlegg. Kommunen kan fastsette krav til påslipp fra virksomhet til offentlig avløpsnett.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119