Voksenopplæring

Skrevet .

Ålesund voksenopplæring gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap til voksne innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne, herunder spesialundervisning, samt logopedi til barn i grunnskolealder og barn før opplæringspliktig alder.

Se nettsiden til Ålesund voksenopplæring

Sentrale tjenester

Se også

Utlendingsloven | Introduksjonsloven kapittel 4. | Norsk språk