Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skolefritidsordning (SFO)

Ålesund kommune har tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1.- 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.- 7. årstrinn ved alle skoler.

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår. Areal, både ute og inne, skal være egnet for formålet. (Opplæringsloven § 13-7 skolefritidsordningen)

Se også

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119