Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

PPT i videregående opplæring

Om du er elev i videregående opplæring og kommer fra Ålesund, Giske eller Sula kommuner kan du søke om henvisning til PPT via Møre og Romsdal fylkeskommune.

Møre og Romsdal fylkeskommune kjøper tjenester fra oss i Ålesund kommune. Vi har ansvar for å yte de PPT tjenestene du har rett på, knyttet opp mot skolen du går på og/eller den bedrifta du arbeider i.

Før henvisning sendes til PPT skal kontaktlærer drøfte behovet for tjenesten med foresatte, spesialpedagogisk team og rektor. Skolen skal forsøke å tilpasse undervisningen for at eleven skal få et tilfredsstillende utbytte. Dersom skolen har behov for hjelp, må det sendes inn  henvisningsskjema til PPT.

Søknad

Henvisningsskjemaet ligger hos Møre og Romsdal fylkeskommune.

Se også

Møre og Romsdal fylkeskommune om tjenesten.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119