Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

PPT i førskolealder

Foreldre kan ta direkte kontakt med Pedagogisk psykologisk tjeneste.

Førskoleteamet hjelper med:

  • Kartlegging og vurdering av barns utvikling; for eksempel språklig, sosialt, emosjonelt og sansemotorisk
  • Utviklingsstøttende tiltak
  • Tilrettelegging for barn med særlige behov
  • Sakkyndig vurdering og tilråding av ressurser til spesialpedagogisk hjelp
  • Foreldreveiledning for barn under opplæringspliktig alder
  • Rådgiving og veiledning til personale i barnehage og skole
  • Kompetanseheving og organisasjonsutvikling for barnehager

Vi ønsker at barnehager og /eller helsestasjon har foretatt nødvendig kartlegging før melding til oss. Aktuelle kartleggingsverktøy er: TRAS / ALLE MED / SATS / SPRÅK 4

Saksbehandler vil gi tilbakemelding underveis, og etter fullført utredning.

I samarbeid med foreldre og barnehage blir mulige tiltak drøftet og iverksatt etter behov. Et av tiltakene kan være spesialpedagogisk hjelp i førskolealder.

Skjema

Helsestasjoner og barnehager skal fylle ut meldeskjema i samråd med foreldre.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119