Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Alternativ opplæring - (Stafsethneset)

Alle grunnskoleelever på niende og tiende trinn i Ålesund kommune som søker andre opplæringsmuligheter enn ungdomsskolen kan tilby.

Tilbudet på Stafsethneset er for alle grunnskoleeleve på niende og tiende trinn i kommunen som søker andre opplæringsmuligheter enn ungdomsskolen kan tilby. Stafsethneset skole er innrettet for å ta imot lite skolemotivert ungdom som må gjennomføre grunnskolen med mer strukturert og variert skolehverdag.

Stafsethneset alternative skole har mediaverksted og maritime opplevelser som praktisk arena. I tillegg eget lydstudio med mulighet for produksjon. Skolen kobler teori med praktiske aktiviteter slik at eleven lettere kan tilegne seg kompetansemålene i læreplanen.

Målsetningen er at eleven skal få best fundament for å gjennomføre skoleåret, og søke seg videre utdanning. Eleven vil få tilbud om tilrettelagt lærekontrakt eller individuell opplæringsplan. Skolen bruker mye IKT i undervisningen, og elevene blir tildelt egen pc til bruk på skolen.

Det må søkes via elevens hjemskole, eleven må selv begrunne hvorfor han eller hun vil til Stafsethneset. Tilbudet gis etter opplæringslova §§ 13-1, 5–1, 1–1 og 1–2.

Å gå på Stafsethneset alternative skole må være noe eleven ønsker og foresatte må samtykke. Skolen har satt opp flere premisser og regler knyttet til opplegget. Premissene må elev, skole og foresatt sammen klare å oppfylle.

Skolen ligger på Stafsethneset ved Vegsund. Søknader behandles fortløpende og senest innen tre uker. Hovedopptak for påfølgende skoleår er medio april inneværende skoleår. Søknad skrives på søknadsskjema som fås ved elevens hjemskole i Ålesund, eller ved Stafsethneset alternative skole.

Hjemskole og Stafsethneset alternative skole er behjelpelig med utfylling av søknad. Søkere vil etter avtale få besøke skolen for mer informasjon. Skolen er gratis for eleven og foresatt.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119