Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Skoleskyss

Skoleskyssordningen - Møre og Romsdal fylke har utviklet en tjeneste på Internett for skoleskyssberegning.


Som hovudregel har elever i grunnskolen rett på gratis skoleskyss dersom de har mer enn 4 kilometer skolevei.

For 1. klasse gjelder retten dersom eleven har mer enn 2 kilometer skolevei.

Elever i videregående skole har en skyssgrense på 6 km.

Aktuelle lenker:

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119