Skoleruta

Skrevet .

I følge opplæringsloven § 2-2 fjerde ledd skal kommunen gi forskrifter om skole- og feriedager for elevene. Forskriften skal være tilpassa avviklingen av nasjonale prøver. Opplæringen skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker i skoleåret.

 Skolerute for 2018 - 2019

Måned  

Skoledager

Skolestart og skoleslutt, ferier og fridager

August 10 Første skoledag for elevene mandag 20. august 2018.
September 20  
Oktober 18 Høstferie uke 41:
f.o.m. mandag 8. t.o.m. fredag 12. oktober 2018.
November 22  
Desember 14 Siste skoledag for elevene før jul:
torsdag 20. desember 2018.
Januar 21 Første skoledag for elevene etter jul:
torsdag 3. januar 2019.
Februar 16 Vinterferie uke 9:
f.o.m. mandag 25. februar t.o.m. fredag 1. mars 2019.
Mars 20  
April 16 Påskeferie:
f.o.m. mandag 15. april t.o.m. mandag 22. april 2019.
Første skoledag etter påske er tirsdag 23. april 2019.
Mai 17 Fridag for elevene:
fredag 31. mai 2019
Juni 14 Siste skoledag for elevene: fredag 21. juni 2019.
 Sum 190  

Merknader :

Skolerute for 2019 - 2020

Skolerute for 2019 - 2020

Måned  

Skoledager

Skolestart og skoleslutt, ferier og fridager

August 10 Første skoledag for elevene:
mandag 19. august 2019.
September 21  
Oktober 18 Høstferie uke 41:
f.o.m. mandag 7. t.o.m. fredag 11. oktober 2019.
November 21  
Desember 15 Siste skoledag for elevene før jul:
fredag 20. desember 2019.
Januar 20 Første skoledag for elevene etter jul:
mandag 6. januar 2020.
Februar 15 Vinterferie uke 8:
f.o.m. mandag 17. februar t.o.m. fredag 21. februar 2020.
Mars 22  
April 16 Påskeferie:
f.o.m. mandag 6. april t.o.m.mandag 13. april 2020.
Første skoledag etter påske er tirsdag 14. april 2020.
Mai 18 Fridag for elevene:
fredag 22.. mai 2020.
Juni 14 Siste skoledag for elevene: fredag 19. juni 2020.
 Sum 190  

.

Les også

Fritak, fravær og permisjon