Elevene sitt skolemiljø

Skrevet .

 Elevene har rett til et trygt og god skolemiljø.

29. mai 2017 vedtok Stortinget omfattende endringer i Opplærings- lovens kapittel 9a, Elevene sitt skolemiljø. Loven gjelder skoledagen, leksehjelpordninger og skolefritidsordninger. Lovendringene gjelder fra 1. august 2017.

pdfSe brosjyre om eleven sitt skolemiljø.

Eleven

For deg som elev betyr den nye loven:

Foreldre

For dere som foreldre betyr den nye loven:

Skolens fysiske miljø

Hvis en elev eller forelder eller et av rådsorganene eller utvalgene på skolen ber om tiltak for å rette på fysiske miljøforhold skal skolen snarest mulig behandle saken etter reglene om enkelt- vedtak i forvaltningsloven.

Skolens vedtak kan påklages. Hvis det ikke er gjort vedtak innen rimelig tid, kan det likevel klages som om det var gjort vedtak.

Informasjonsplikt

Elever og foreldre skal holdes informerte i alt som er viktig for skolemiljøet og har rett til innsyn i alt som gjelder skolemiljø- arbeidet.

Foresatte har uttale- og forslagsrett når rådsorgan behandler saker som gjelder skolemiljøet.